Aan deze plek voor ambachtelijke producten en diensten wordt hard gewerktDoe mee!

Introductie

Ambachtenregister

In ambachtelijke bedrijven werken ondernemers elke dag vol passie aan het ontwerpen, maken, onderhouden, repareren of restaureren van producten. Zij bieden een alternatief voor massaproductie en dragen bij aan duurzaamheid.

De term ambachtelijk wordt vanwege haar positieve lading vaak misbruikt voor producten die fabrieksmatig tot stand komen. En dat pakt negatief uit voor het échte ambachtelijk product.

AmbachtNederland heeft daarom het initiatief genomen 'ambachtelijke bedrijven' beter zichtbaar te maken. Een belangrijke voorwaarde voor meer waardering voor het vakmanschap in ons land.


De ondernemers die je op Gemaakt in Nederland vindt, staan als écht ambachtelijk bedrijf in het Ambachtenregister als zij hebben verklaard dat:

hun (eind)producten en/of de diensten
  (grotendeels) door één persoon
  in Nederland met de hand gemaakt of verleend worden
  en desgewenst sprake is van maatwerk.
het bedrijf
  voornamelijk inkomsten genereert door het leveren van ambachtelijke producten of diensten
  gevestigd is in Nederland.
de ondernemer
  betalingen verricht via een bankrekening op naam van het bedrijf
  bij maatwerk een offerte verstrekt die aan de wettelijke eisen voldoet en waarin wordt verwezen naar leveringsvoorwaarden
  de klant zo mogelijk informeert over wie de maker van het product is of degene die de opdracht uitvoert.
én
  het bedrijf staat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel met een SBI-code die past bij het ambacht
  en minder dan 10 werknemers heeft.

Bij de bedrijven die in het Ambachtenregister staan wordt dit op hun bedrijvenpagina vermeld.

In sommige (zelfstandige) bedrijven worden verschillende ambachten uitgeoefend (met meer SBI-codes). Dan kan het zijn dat sprake is van 10 of meer werkzame personen. Als deze bedrijven wel aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen ook zij zich op Gemaakt in Nederland presenteren. Zij komen dan echter niet in het Ambachtenregister en het hierboven getoonde logo wordt niet op hun bedrijvenpagina getoond.

Vind jij dat een ambachtelijk bedrijf onterecht in het Ambachtenregister staat?
Meld ons dit dan. Geef hierbij aan waarom je deze mening hebt.

Meedoen als ambachtelijk ondernemer?

Op dit platform vind je steeds meer ambachtelijke branches en ondernemingen. Meld je aan voor Gemaakt in Nederland. En maak ook jouw bedrijf zichtbaar voor mensen met interesse in uniek, duurzaam vakwerk van Nederlandse bodem.

Meld je aan