Aan deze plek voor ambachtelijke producten en diensten wordt hard gewerktDoe mee!

Laatst bijgewerkt op 03/01/2024

Disclaimer

De content op deze website is door AmbachtNederland met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Algemene Informatie

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan AmbachtNederland niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. AmbachtNederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Externe Links Disclaimer

gemaaktinnederland.nl kan links bevatten naar externe websites die niet worden beheerd door of op enige wijze verbonden zijn met AmbachtNederland. AmbachtNederland garandeert niet de nauwkeurigheid, relevantie, actualiteit of volledigheid van enige informatie op deze externe websites.

Fouten en Omissies Disclaimer

De informatie gegeven door gemaaktinnederland.nl is onder voorbehoud van fouten en omissies. AmbachtNederland neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten, omissies of onnauwkeurigheden in de informatie op de Service.

Auteursrechtelijk Beschermde Afbeeldingen en Teksten Disclaimer

AmbachtNederland is niet de eigenaar van en claimt geen eigendomsrechten op de auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen en teksten die op haar website worden gebruikt.

Meedoen als ambachtelijk ondernemer?

Dit platform is er voor alle ambachtelijke ondernemingen. Zie je nog geen onderneming uit jouw branche? Dan kun jij de eerste zijn. Meld je aan voor Gemaakt in Nederland. En maak jouw bedrijf zichtbaar voor mensen met interesse in uniek, duurzaam vakwerk van Nederlandse bodem.

Meld je aan